Účtovné služby

Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Mzdy a personalistika
Daňové
priznanie
Účtovné a daňové poradenstvo

Poskytujeme

  • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • kontrolu a rekonštrukciu účtovníctva
  • evidenciu majetku
  • evidenciu a spracovanie DPH – mesačné, štvrťročné spracovanie ročnej účtovnej závierky a dokladovú inventarizáciu zostatkov
  • spracovanie miezd a personalistiky, elektronická komunikácia so ZP, SP a daňovými úradmi
  • spracovanie daňových priznaní FO a PO
  • poradenstvo v oblasti DPH, dane z príjmu FO, PO, dane z motorových vozidiel

Kontaktná osoba:

Ing. Lívia Štulajterová

znalec v odbore Ekonómia a manažment
odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo
vedený v zozname MS SR pod č. 914 775,
Ochrana osobných údajov
© 2024 Autodiely Vágner
Potrebujete poradiť?