Účtovné služby

Účtovné služby

 •  Jednoduché účtovníctvo
 •  Podvojné účtovníctvo
 •  Mzdy a personalistika
 •  Daňové priznanie
 •  Účtovné a daňové poradenstvo

 

Poskytujeme:

 •  vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 •  kontrolu a rekonštrukciu účtovníctva
 •  evidenciu majetku
 •  evidenciu a spracovanie DPH – mesačné, štvrťročné spracovanie ročnej účtovnej závierky a dokladovú inventarizáciu zostatkov
 •  spracovanie štatistických výkazov
 •  spracovanie miezd a personalistiky, elektronická komunikácia so ZP, SP a daňovými úradmi
 •  spracovanie daňových priznaní FO a PO
 •  poradenstvo v oblasti DPH, dane z príjmu FO, PO, dane z motorových vozidiel

 

 

 

Cenník služieb Vám radi na požiadanie zašleme e-mailom.

Kontaktná osoba:
Ing. Lívia Štulajterová
znalec v odbore Ekonómia a manažment
odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo,
vedený v zozname MS SR pod č. 914 775,
 stulajterova@mv-junior.sk
+421 910 901 444